Portofrei ab 30 Euro
Portofrei ab 30 Euro

Belgische Milchschokolade, 50g

Belgische Milchschokolade, 50g

A 100% natural & delicious Belgian chocolate bar with no added sugar

Choose your favourite: milk- or white chocolate!

Geschmack

Belgische Milchschokolade
Belgische weiße Schokolade

A 100% natural & delicious Belgian chocolate bar with no added sugar

Choose your favourite: milk- or white chocolate!

Portofrei ab 30 Euro Portofrei ab 30 Euro